sou | dataskydd.net

Fulltextsök i SOU (1922–) och Ds (2000–)

Citationstecken används för frassökning: "katter i träd"

AND: implicit defaultoperator. katt hund blir automatiskt katt AND hund och matchar dokument där katt och hund förekommer.

OR: katt OR hund eller katt | hund matchar dokument där katt och/eller hund förekommer.

NOT: katt NOT hund eller katt -hund matchar dokument där katt men inte hund förekommer.

Parenteser kan användas för att gruppera sökuttryck och bestämma ordning: veterinär (katt OR havsörn).

Trunkering/wildcard: tr?st matchar trist, tröst, osv. rymd* matchar rymd, rymdforskning, osv. f?ord* matchar fjord, fnord, fåordig, fjordarna, osv.

Hela fulltexten, nummer och titel söks per default, men du kan avgränsa till specifika fält: title:(polis OR domstol) matchar dokument med polis eller domstol i titeln. year:2007 matchar alla dokument från 2007. year:[1970 TO 1976] personnummer OR integritet matchar alla dokument från 1970-1976 med personnummer eller integritet i något av fälten.

Närhet: "fysisk integritet"~5 matchar dokument där "fysisk" och "integritet" förekommer inom 5 ords avstånd från varandra.